top of page
1.

Piekeren hanteren

kan je leren

WORKSHOP

4 sessies

 

Waarom ben ik toch zo?’,  ‘Waarom overkomt mij dat weer?’ , ‘ Wat zal die van mij vinden?’ , ‘Waarom lukt mij dat nooit?’,  ‘Wat zou daar achter zitten?’  ‘Zal het ooit nog goed komen?’…

Word jij ook regelmatig geplaagd door dergelijke piekervragen waarop met de beste wil van de wereld geen sluitend antwoord te verzinnen valt? 

 

Waarschijnlijk  heb je het al door dat, alle goede bedoelingen ten spijt,  het overgrote deel van de energie die piekeren opslorpt niet naar de oplossing van het probleem gaat, maar naar het uitvergroten en verdiepen ervan.  Daarom is piekeren een ernstig energie lek.  Het laat je in een inactiviteitval lopen die zichzelf versterkt en je steeds meer uitput.  

 

Gelukkig is piekeren geen ongeneeslijke ziekte. Piekeren is vooral een slechte gewoonte. Een zeer storende denkvervuiling.  Cognitieve Psychologie spitst zich toe op de aanpak van die denkvervuiling en leert ons dat storende denkpatronen kunnen omgebogen worden. In deze workshop worden naast een aantal praktische tips om te leren omgaan met piekeren ook een praktisch werkbaar schema voorgesteld. We leren een aantal denkfouten identificeren. Daarmee kan je aan de slag om de storende gedachten zelf aan te pakken.   

2.

WORKSHOP

4 sessies

 

Misschien heb jij een sterke neiging jezelf voortdurend te bekritiseren en af te kraken. Ook al functioneer je  goed wat betreft opleiding, gezin en werk, je blijft vooral letten op dat ene gebied waar je niet goed uit de verf komt. Als je een succesje hebt behaald, bagatelliseer je dat, je wuift het weg of je schrijft het toe aan externe factoren. Mislukkingen neem je echter wel voor eigen rekening. Bij kritiek krimp je ineen maar je voelt je al even ongemakkelijk bij complimenten. Moeilijkheden worden uit de weg gegaan, contacten zo veel mogelijk vermeden. Dit alles leidt dan weer op zijn beurt tot een versterking van een negatief zelfbeeld.

Gelukkig kunnen wij onszelf helpen.  Een negatief zelfbeeld is een aangeleerd gedrag. We kunnen echter blijven afleren en bijleren. Dat vraagt een doelgerichte aanpak want een negatief zelfbeeld lost nu eenmaal niet vanzelf op. We kunnen anders naar ons zelf  leren kijken en we kunnen ons anders leren gedragen. Patronen kunnen veranderd worden, maar dat vraagt oefening en het gaat geleidelijk. In deze reeks doen we dit aan de hand van een  cognitief gedragstherapeutische aanpak. Je krijgt concrete tips, adviezen en opdrachten. We kunnen elkaar daarbij zeker helpen en  ondersteunen.

3.

Piekeren hanteren

kan je leren

LEZING

 

Waarom ben ik toch zo?’,  ‘Waarom overkomt mij dat weer?’ , ‘ Wat zal die van mij vinden?’ , ‘Waarom lukt mij dat nooit?’,  ‘Wat zou daar achter zitten?’  ‘Zal het ooit nog goed komen?’…

Word jij ook regelmatig geplaagd door dergelijke piekervragen waarop met de beste wil van de wereld geen sluitend antwoord te verzinnen valt? 

 

Waarschijnlijk  heb je het al door dat, alle goede bedoelingen ten spijt,  het overgrote deel van de energie die piekeren opslorpt niet naar de oplossing van het probleem gaat, maar naar het uitvergroten en verdiepen ervan.  Daarom is piekeren een ernstig energie lek.  Het laat je in een inactiviteitval lopen die zichzelf versterkt en je steeds meer uitput.  

 

Gelukkig is piekeren geen ongeneeslijke ziekte. Piekeren is vooral een slechte gewoonte. Een zeer storende denkvervuiling.  Cognitieve Psychologie spitst zich toe op de aanpak van die denkvervuiling en leert ons dat storende denkpatronen kunnen omgebogen worden. In deze lezing worden naast een aantal praktische tips om te leren om  gaan met piekeren ook een praktisch werkbaar schema voorgesteld. We maken kennis met een aantal storende denkfouten

4.

LEZING

 

Misschien heb jij een  sterke neiging  jezelf  voortdurend te bekritiseren en af te kraken. Ook al functioneer je  goed wat betreft opleiding, gezin en werk, je blijft vooral letten op dat ene gebied waar je niet goed uit de verf komt. Als je een succesje hebt behaald, bagatelliseer je dat, je wuift het weg of je schrijft het toe aan externe factoren. Mislukkingen neem je echter wel voor eigen rekening.   Bij kritiek krimp je  ineen maar je voelt je al even ongemakkelijk bij complimenten. Moeilijkheden worden uit de weg gegaan, contacten zo veel mogelijk vermeden. Dit alles leidt dan weer op zijn beurt tot een versterking van een negatief zelfbeeld.

Gelukkig kunnen wij onszelf helpen.  Een negatief zelfbeeld is aangeleerd gedrag. We kunnen echter blijven afleren en bijleren. Dat vraagt een doelgerichte aanpak want een negatief zelfbeeld lost nu eenmaal niet vanzelf op.  We kunnen  anders naar ons zelf  leren kijken en  we kunnen ons anders leren gedragen.   Patronen kunnen  veranderd worden, maar dat vraagt oefening en het gaat geleidelijk. 

5.

WORKSHOP

 

Weinig kan tegenwoordig op zoveel respect rekenen als “het druk hebben”. Het lijkt wel alsof een propvolle agenda hét  statussymbool is van onze tijd.  Maar zou het kunnen dat we hyperkinetisch, flitsend en boordevol leven verwarren met gelukkig zijn? Dat we ondertussen contact met onszelf verliezen, dat nemen we er dan maar bij. 

 

 In deze workshop willen we kijken of het mogelijk is om even op de rem te gaan staan en bewust te vertragen. Via een aantal eenvoudige relaxatie-  en meditatieoefeningen leren we onze aandacht  richten op het hier en nu, op de subtiele gewaarwording van wat er zich in ons lichaam en onze geest afspeelt. We geven onszelf de tijd om daar te leren van genieten.

 

Voorafgaande ervaring met meditatie is niet noodzakelijk. Een frisse, nieuwsgierige en open houding voor het onbekende is voldoende .

6.

WORKSHOP

 

Je gedachten bijsturen in de richting die jij kiest, die je welbevinden vergroot en je doel helpt bereiken, weg van het uitkomst loze tobben, het lijkt een onbereikbare droom, maar dat is het niet.  Het is een keuze en een beslissing.

Op geen enkel moment in je leven kan je een beslissing nemen die je zo veel vrijheid biedt dan door: 1. je bewust te worden van je negatieve gedachten 2. Die uit te dagen 3. Ze om te bouwen tot constructieve gedachten.

Elke gedachte heeft zijn weerslag op ons voelen. Elke boze gedachte maakt ons bozer, elke wanhopige gedachte maakt ons wanhopiger, elke angstige gedachte maakt ons angstiger.  Wanneer we er in slagen om op een redelijke manier een wanhopige gedachte om te bouwen tot een hoopvolle, een angstige tot een vertrouwensvolle, kortom wanneer we er in slagen om een probleemgerichte gedachte om te bouwen tot een oplossingsgerichte, worden we iets minder geleefd maar nemen we ons leven zelf in handen. 

In deze cursus willen we je basismateriaal aanreiken voor gedachtenmanangement.  We gaan heel actief aan het werk met de beproefde schema’s uit de Rationeel Emotieve Therapie van Albert Ellis, de meest invloedrijke psychotherapeut van de twintigste eeuw.  Die schema’s zijn zeer praktisch en bruikbaar voor jong en oud.

bottom of page